Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens in de brief die ik ontvangen heb?

Volgens de wet mogen overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van publieke taken, zoals de provincie, onder strikte voorwaarden gebruik maken van de persoonsgegevens die bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn opgeslagen. De verkeersonderzoeken die in opdracht van gemeente Nijmegen uitgevoerd worden voldoen aan deze voorwaarden. De kentekenregistratie verloopt daarnaast volgens de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). 

Nog hulp nodig Contact Contact