Waarom doen we een verkeersonderzoek en wat houdt dat in?

De gemeente Nijmegen gaat automobilisten stimuleren om de Waalbrug en De Oversteek tijdens de spits te mijden. Dit om de verkeersdruk over de bruggen te verminderen tijdens de renovatie van de Waalbrug. Het bedrijf Innovactory voert in opdracht van de gemeente de campagne SLIMspitsen uit tijdens de renovatie 

VERKEERSONDERZOEK T.B.V. SLIMspitsen:

De resultaten van een verkeersonderzoek worden gebruikt om het reisgedrag op een locatie, zoals de Waalbrug en de Oversteek, in kaart te brengen. Dit is nuttig bij het inzetten van maatregelen om de bereikbaarheid van bepaalde gebieden te verbeteren of om bijvoorbeeld files te verminderen.

Zo werkt het verkeersonderzoek:

  • Camera’s registreren op bepaalde plekken het kenteken en passagetijdstip van voertuigen.
  • Automobilisten kunnen vervolgens per post worden gevraagd of ze deel willen nemen aan het mobiliteitsproject. De adresgegevens van de houder van de geregistreerde kentekens worden conform strikte privacyregels verkregen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
  • Door analyse van de resultaten krijgen we een beter beeld van de verkeersstromen en kunnen maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid van bepaalde gebieden te verbeteren of om verkeersdrukte te verminderen.

Hoe zit het met mijn privacy? Persoonsgegevens en datum en plaats van registratie van de kentekens worden na 12 weken vernietigd. De gegevens worden in geanonimiseerde vorm langer bewaard, maar alleen voor gebruik door de overheid. Privacygevoelige informatie wordt niet aan derden verstrekt (zoals de belastingdienst of de politie), tenzij wettelijk verplicht.

Wat wordt er precies geregistreerd? Alleen het kenteken, de plek van registratie, rijrichting en het passagetijdstip worden geregistreerd. Dit registreren van kentekens is nodig om voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor deelname aan een mobiliteitsproject. Plek van registratie en tijdstip worden gebruikt voor onderzoek. Er worden dus geen snelheidsovertredingen gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of je alleen of met meerdere personen in de auto zit. De camera’s meten wel welke auto’s in een bepaalde tijdsperiode rijden en welke richting ze op gaan.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt? Volgens de wet mogen overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van publieke taken, zoals de gemeente, onder strikte voorwaarden gebruik maken van de persoonsgegevens die bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn opgeslagen. De verkeersonderzoeken die in opdracht van de gemeente Nijmegen uitgevoerd worden voldoen aan deze voorwaarden. De kentekenregistratie verloopt daarnaast volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verkeersonderzoek t.b.v. SLIMspitsen: Daarom vindt in het kader van het project SLIMspitsen een verkeersonderzoek plaats rond de Waalbrug en Oversteek. Het onderzoek en het project houden zich strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wil je niet benaderd worden voor SLIMspitsen, dan kun je je afmelden via de site of via het Nationaal Postregister

Uitnodigingen van dergelijke projecten vallen onder de categorie ‘Auto en toebehoren’.

Om je af te melden dien je de volgende stappen te volgen:

  • Ga naar postfilter.nl en klik in de paragraaf ‘Nationaal Postregister’ op ‘Regel het hier’;
  • Maak een account aan en vul je persoonlijke gegevens in;
  • Selecteer in ieder geval de categorie ‘Auto en toebehoren’ als deelblokkade;
  • Voltooi je inschrijving door op ‘opslaan’ te klikken.

Houd er rekening mee dat het twee tot vier weken kan duren voor je inschrijving bij alle partijen is verwerkt.

Het verkeersonderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeente Nijmegen en SLIMopweg. De uitvoering van het onderzoek en het project is uitbesteed aan een bureau, dat is gehouden aan de wettelijke privacyregels.

Nog hulp nodig Contact Contact